Br. František Seidl, řídící učitel ve Vesci - spoluzakladatel a čelný funkcionář Sokola ve Vesci