OPERETA "ČESKÁ CHALOUPKA" - divadelní odbor Sokola provedl v přírodě v Proskálí 28.5.1933 u chaty p. Bělohradského